Obecně závazná vyhláška č.10/2022

Obecné informace

  • Číslo: 10/2022
  • Sbírka:
  • Datum vydání: 26.05.2022
  • Datum účinnosti: 01.07.2022

Název

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Přílohy