Obecně závazná vyhláška č. 11/2013 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 11/2013
  • Sbírka: 9
  • Datum vydání: 20.09.2013
  • Datum účinnosti: 05.10.2013
  • Datum zrušení: 01.07.2022

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 Sb. hl. m. Prahy

Důvod zrušení

vydání obecně závazné vyhlášky č. 10/2022 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Rušící vyhlášky / nařízení

  • 10/2022
    Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Přílohy