Obecně závazná vyhláška č. 11/2013 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 11/2013
  • Sbírka: 9
  • Datum vydání: 20.09.2013
  • Datum účinnosti: 05.10.2013

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 Sb. hl. m. Prahy

Přílohy