Obecně závazná vyhláška č. 12/2014 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 12/2014
  • Sbírka: 11
  • Datum vydání: 17.09.2014
  • Datum účinnosti: 01.11.2014

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy