Obecně závazná vyhláška č. 12/2017 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 12/2017
  • Sbírka: 10
  • Datum vydání: 26.05.2017
  • Datum účinnosti: 01.07.2017

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

 

Datum účinnosti

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017 s výjimkou bodů 1 až 5, které nabývají účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 

 

Přílohy