obecně závazná vyhláška č. 13/2012 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 13/2012
  • Sbírka: 9
  • Datum vydání: 22.06.2012
  • Datum účinnosti: 01.08.2012

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy