Obecně závazná vyhláška č. 13/2018 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 13/2018
  • Sbírka: 8
  • Datum vydání: 10.09.2018
  • Datum účinnosti: 01.11.2018

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

 

Účinnost:

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2018 s výjimkou čl. I bodů 1 až 7, které nabývají účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Přílohy