Obecně závazná vyhláška č. 13/2019 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 13/2019
  • Sbírka: 9
  • Datum vydání: 23.09.2019
  • Datum účinnosti: 15.10.2019

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech

Přílohy