Obecně závazná vyhláška č. 14/2017 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 14/2017
  • Sbírka: 12
  • Datum vydání: 15.06.2017
  • Datum účinnosti: 01.07.2017

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy