Obecně závazná vyhláška č. 14/2019 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 14/2019
  • Sbírka: 10
  • Datum vydání: 25.09.2019
  • Datum účinnosti: 01.01.2020

Název

Obecně závazná vyhláška o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

Přílohy