Obecně závazná vyhláška č. 14/2020 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 14/2020
  • Sbírka: 11
  • Datum vydání: 14.09.2020
  • Datum účinnosti: 01.01.2021

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují podmínky provozování hazardních her na území hlavního města Prahy

Přílohy