Obecně závazná vyhláška č. 15/2017 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 15/2017
  • Sbírka: 13
  • Datum vydání: 16.06.2017
  • Datum účinnosti: 01.08.2017

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy