Obecně závazná vyhláška č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 15/2019
  • Sbírka: 11
  • Datum vydání: 21.10.2019
  • Datum účinnosti: 01.01.2020
  • Datum zrušení: 01.01.2022

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Důvod zrušení

vydání obecně závazné vyhlášky č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Rušící vyhlášky / nařízení

  • 17/2021
    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Přílohy