Obecně závazná vyhláška č. 15/2021 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 15/2021
  • Sbírka: 14
  • Datum vydání: 19.11.2021
  • Datum účinnosti: 01.01.2022

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy