obecně závazná vyhláška č. 16/2012 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 16/2012
  • Sbírka: 12
  • Datum vydání: 21.09.2012
  • Datum účinnosti: 01.11.2012

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy