obecně závazná vyhláška č. 17/2012 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 17/2012
  • Sbírka: 13
  • Datum vydání: 25.10.2012
  • Datum účinnosti: 01.12.2012

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy