Obecně závazná vyhláška č. 17/2020 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 17/2020
  • Sbírka: 14
  • Datum vydání: 13.11.2020
  • Datum účinnosti: 01.12.2020

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy, o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze

Přílohy