Obecně závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 17/2021
  • Sbírka: 15
  • Datum vydání: 17.12.2021
  • Datum účinnosti: 01.01.2022

Název

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Přílohy