Obecně závazná vyhláška č. 18/2016 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 18/2016
  • Sbírka: 15
  • Datum vydání: 16.12.2016
  • Datum účinnosti: 01.01.2017

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

 

Učinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017 s výjimkou bodu 8, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.

 

Přílohy