Obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 18/2019
  • Sbírka: 13
  • Datum vydání: 16.12.2019
  • Datum účinnosti: 01.01.2020

Název

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

Pozměňující vyhlášky / nařízení

  • 19/2021
    Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu

Přílohy