Obecně závazná vyhláška č. 18/2021 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 18/2021
  • Sbírka: 15
  • Datum vydání: 17.12.2021
  • Datum účinnosti: 01.01.2022

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy