Obecně závazná vyhláška č.18/2022

Obecné informace

  • Číslo: 18/2022
  • Sbírka:
  • Datum vydání: 08.09.2022
  • Datum účinnosti: 01.01.2023

Název

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy