Obecně závazná vyhláška č. 19/2016 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 19/2016
  • Sbírka: 15
  • Datum vydání: 16.12.2016
  • Datum účinnosti: 01.01.2017

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy