Obecně závazná vyhláška č. 19/2019 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 19/2019
  • Sbírka: 13
  • Datum vydání: 16.12.2019
  • Datum účinnosti: 01.01.2020

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy