Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 1/2013
  • Sbírka: 1
  • Datum vydání: 28.01.2013
  • Datum účinnosti: 01.03.2013

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy