Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 1/2016
  • Sbírka: 1
  • Datum vydání: 02.02.2016
  • Datum účinnosti: 01.03.2016

Název

Obecně závazná vyhláška o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech

Pozměňující vyhlášky / nařízení

  • 13/2019
    Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech

Přílohy