Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 1/2021
  • Sbírka: 1
  • Datum vydání: 25.01.2021
  • Datum účinnosti: 01.03.2021

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

 

Účinnost:

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1 až 6, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 

Přílohy