Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Obecné informace

  • Číslo: 20/2014
  • Sbírka: 15
  • Datum vydání: 23.12.2014
  • Datum účinnosti: 15.01.2015

Název

Obecně závazná vyhláška č. 20/2014 Sb. hl. m. Prahy

Přílohy