Obecně závazná vyhláška č. 20/2017 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 20/2017
  • Sbírka: 18
  • Datum vydání: 06.11.2017
  • Datum účinnosti: 01.01.2018

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

 

Účinnost:

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018 s výjimkou bodu 1, který nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2017.

Přílohy