Obecně závazná vyhláška č. 20/2019 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 20/2019
  • Sbírka: 13
  • Datum vydání: 16.12.2019
  • Datum účinnosti: 01.01.2020

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

 

Účinnost:

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2020, s výjimkou čl. I bodů 1 až 14, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.

 

Přílohy