Obecně závazná vyhláška č. 21/2014 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 21/2014
  • Sbírka: 15
  • Datum vydání: 23.12.2014
  • Datum účinnosti: 01.02.2015

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy