Obecně závazná vyhláška č. 21/2019 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 21/2019
  • Sbírka: 13
  • Datum vydání: 16.12.2019
  • Datum účinnosti: 01.01.2020

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy