Obecně závazná vyhláška č. 21/2020 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 21/2020
  • Sbírka: 17
  • Datum vydání: 18.12.2020
  • Datum účinnosti: 01.02.2021

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy