Vyhláška 22/2017 (Portál hlavního města Prahy)

Obecně závazná vyhláška č. 22/2017 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 22/2017
  • Sbírka: 19
  • Datum vydání: 04.12.2017
  • Datum účinnosti: 01.01.2018

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)

Přílohy