Obecně závazná vyhláška č. 23/2017 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 23/2017
  • Sbírka: 20
  • Datum vydání: 15.12.2017
  • Datum účinnosti: 01.01.2018

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy