Obecně závazná vyhláška č. 25/2017 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 25/2017
  • Sbírka: 20
  • Datum vydání: 15.12.2017
  • Datum účinnosti: 01.01.2018

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy