Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 2/2016
  • Sbírka: 1
  • Datum vydání: 02.02.2016
  • Datum účinnosti: 01.03.2016

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy