Obecně závazná vyhláška č. 2/2024

Obecné informace

  • Číslo: 2/2024
  • Sbírka:
  • Datum vydání: 25.01.2024
  • Datum účinnosti: 01.03.2024

Název

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 2/2024, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy