Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 3/2016
  • Sbírka: 1
  • Datum vydání: 02.02.2016
  • Datum účinnosti: 01.03.2016
  • Datum zrušení: 01.01.2023

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém komunitního kompostování

Důvod zrušení

vydání obecně závazné vyhlášky č. 20/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech)

Rušící vyhlášky / nařízení

  • 20/2022
    Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech)

Přílohy