Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 3/2016
  • Sbírka: 1
  • Datum vydání: 02.02.2016
  • Datum účinnosti: 01.03.2016

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém komunitního kompostování

Přílohy