Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 4/2017
  • Sbírka: 4
  • Datum vydání: 27.02.2017
  • Datum účinnosti: 01.04.2017

Název

Obecně závazná vyhláška o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze

Pozměňující vyhlášky / nařízení

  • 17/2020
    Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy, o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze

Přílohy