Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 4/2018
  • Sbírka: 2
  • Datum vydání: 23.02.2018
  • Datum účinnosti: 01.04.2018

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy