Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 4/2019
  • Sbírka: 2
  • Datum vydání: 04.03.2019
  • Datum účinnosti: 01.04.2019

Název

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech mateřských škol

Přílohy