Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 4/2020
  • Sbírka: 3
  • Datum vydání: 17.02.2020
  • Datum účinnosti: 01.04.2020

Název

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

Přílohy