Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 4/2021
  • Sbírka: 3
  • Datum vydání: 22.02.2021
  • Datum účinnosti: 01.04.2021
  • Datum zrušení: 01.04.2022

Název

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

Důvod zrušení

vydání obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/2022 o školských obvodech základních škol

Rušící vyhlášky / nařízení

  • 5/2022
    Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o školských obvodech základních škol

Přílohy