Obecně závazná vyhláška č. 5/2016 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 5/2016
  • Sbírka: 2
  • Datum vydání: 29.02.2016
  • Datum účinnosti: 01.04.2016

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

 

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2016 s výjimkou čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

 

Přílohy