Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 5/2017
  • Sbírka: 4
  • Datum vydání: 27.02.2017
  • Datum účinnosti: 01.04.2017

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy