Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 5/2019
  • Sbírka: 3
  • Datum vydání: 26.03.2019
  • Datum účinnosti: 01.05.2019

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy