obecně závazná vyhláška č. 6/2012 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 6/2012
  • Sbírka: 4
  • Datum vydání: 24.02.2012
  • Datum účinnosti: 01.04.2012

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy