Obecně závazná vyhláška č. 6/2013 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 6/2013
  • Sbírka: 5
  • Datum vydání: 26.04.2013
  • Datum účinnosti: 01.06.2013

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy