Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 6/2016
  • Sbírka: 3
  • Datum vydání: 31.03.2016
  • Datum účinnosti: 15.04.2016

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy

Přílohy