Obecně závazná vyhláška č. 6/2018 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 6/2018
  • Sbírka: 4
  • Datum vydání: 17.05.2018
  • Datum účinnosti: 01.06.2018

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy